Club Natación Ferrol > Rehabilitación individual

Rehabilitación individual

NATACIÓN FERROL

Matrícula nos cursos da tempada 2024/2025.

A partir do 3 de Xullo: Bebés, que compren os 4 anos e teñen que pasar a curso de nenos de 4 a 14 anos (do 3 o 5 as inscricións deberán formalizarse nas oficinas do Club, a partir do 6 tamén poden facelo na páxina Web do Club Natación Ferrol).

A partir do 6 de Xullo: Nenos dende 6 meses a 14 anos. (Para formalizar a inscrición poderán facelo na páxina Web do Club Natación Ferrol; ou ben, acudir ás oficinas do Club).

Seguro anual:
25,00 €

Cuota:
21,00 €

Idades:
Dende 4 anos

Hello.